ISDOC Reader

ISDOC Reader zobrazí vaše elektronické faktury.
ISDOC je formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS). V současné době je držitelem licence k formátu ISDOC a její ochranné známky Ministerstvo vnitra ČR.
Formát ISDOC je nyní integrální součástí velké většiny ekonomických a ERP systémů, které se na českém trhu prodávají, jako například ERP systém ABRA Gen nebo účetní software ABRA Flexi.

Stáhněte si  ISDOC Reader

Jak s ISDOC Readerem pracovat?
Po instalaci nástroje ISDOC Reader můžete zkusit otevřít následující příklady:  doklad.isdoc a doklad_s_prilohami.isdocx.
Po otevření pravděpodobně uvidíte bezpečnostní stav "Nepodařilo se ověřit identitu autora" , protože nemáte v lokálním úložišti vašeho systému načtený kořenový certifikát autority, jejímž certifikátem byla faktura podepsána. Poklepejte tedy na odkaz, zvolte volbu Nainstalovat certifikát a následujte výchozí volby průvodce instalací kořenového certifikátu certifikační autority "I.CA - Test standard root certificate" .