Tisková zpráva

OCENĚNÍ PROJEKTU e-Fakturace – ISDOC

Pan Petr Kuchař, člen představenstva ABRA Software a.s. a SPIS, převzal na slavnostním galavečeru konference ISSS 2009 jménem Sdružení pro informační společnost Cenu ministra vnitra Ivana Langera za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě za projekt „e-Fakturace ISDOC“.

Formát ISDOC je novým datovým formátem v oblasti elektronických dokumentů. Společně se na jeho vývoji podílelo 14 významných výrobců informačních systémů. Společnost ABRA Software a.s. byla iniciátorem vývoje ISDOC formátu a výrazným způsobem k jeho vzniku přispěla. Petr Kuchař, člen představenstva ABRA Software a sdružení SPIS uvádí, že elektronická výměna dat mezi podniky se teprve rozbíhá. I společnosti z IT, které mají k aplikaci těchto technologií velmi blízko, na tento efektivní způsob komunikace prý teprve přecházejí a dodává, že masové rozšíření těchto technologií předpokládá až v souvislosti se zveřejněním formátu ISDOC, který se díky podpoře významných výrobců ekonomického software pravděpodobně stane standardem fakturační komunikace.

Formát ISDOC je novým formátem elektronické fakturace, který vznikl na základě spolupráce 14-ti významných českých i celosvětových výrobců informačních systémů, a který má šanci se stát obecně uznávaným v běžné mezifiremní komunikaci. Společnost ABRA Software a.s. byla iniciátorem myšlenky společného formátu ISDOC a výrazným způsobem k jeho vzniku přispěla.

„Elektronická výměna dat mezi menšími a středními podniky se teprve rozbíhá. I společnosti z IT, které mají k aplikaci technologií velmi blízko na tento efektivní způsob komunikace teprve přecházejí a čekají na nějaký impuls vývoje tohoto trhu. Takovým impulsem by mohlo být právě rozšíření nadcházejícího formátu ISDOC, který se díky podpoře MVČR, MFČR a významných výrobců ekonomického software začne používat již na konci roku 2009,“ uvedl k tématu Petr Kuchař, který vede ve sdružení SPIS pracovní skupinu pro elektronickou komunikaci.

V rámci slavnostního večera konference ISSS 2009 v Hradci Králové cenu předal Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. „Jedná se o velmi neobvyklý projekt, který spojil dohromady 14 českých i světových výrobců fakturačních řešení a který v souvislosti se zasíláním elektronických faktur do datových schránek znamená výraznou podporu českého eGovernmentu“, řekl při předání ceny Zdeněk Zajíček.

Zpět na úvodní stránku